Ana Sayfa

Sık Sorulan Sorular

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran söz, söz grubu veya işaretlerdir. 

*Her hangi bir ayırt edici özelliği olmayan işaretler

*Ticarette cins, vasıf, çeşit, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten, üretilen zamanı gösteren, malların özelliklerini belirten sözcükler ve işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler

*Aynı tür mal ve hizmetlerde daha önce tescil edilmiş ve tescil başvurusu yapılmış olan aynı veya çok benzer sözcükler ve işaretler

*Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan belirli meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan adlandırmalar sözcükler ve işaretler

*Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklini içeren işaretler

*Malın veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yaniltacak sözcükler ve işaretler

*Kültürel tarihsel açıdan halka mal olmuş işaretler ve yetkili merciler tarafından tesciline izin verilmeyen armalar, nişanlar gibi işaretler

*Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler

*Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı sözcükler ve işaretler

*Tescilli coğrafi işaretten oluşan ibareler

 

Markanızın diğer işletme veya şahıslar tarafından kullanımını engellemek amacıyla devletin gözetiminde markanızı işletmeniz veya şahsınız adına kaydettirme işlemidir. 

 

Markanız tescil edildiğinde başvuru tarihinden itibaren 10 yıl koruma süresi vardır.      

Marka tescili ile öncelikle markanızın başkaları tarafından kullanılmasını ve taklit edilmesini yasal yollarla engelleme hakkına sahip olursunuz. Bunun yanı sıra tescilli bir markaya sahip olan gerçek ve tüzel kişiler ihracatta ve yurt dışı fuar katılımlarında sağlanan devlet desteklerinden yararlanma ön şartını yerine getirmiş olurlar. TSE belge başvurularında TR. Uzantılı domain alımlarında marka tescil belgesi talep edilmektedir. KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için tescilli bir markaya sahip olmanız gerekmektedir.Tescilli bir marka için lisans ve franchising verebilirsiniz

TC Vatandaşı olan gerçek kişiler, tüzel kişiler, karşılıklı olmak kaydıyla başka uyrukta olan kişiler, Paris Sözleşmesi ve DTÖ Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler Türkiye'de marka başvurusu yapabilirler. 

Paris Sözleşmesi ve DTÖ Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerinden birinin uyruğunda olan veya uyruğunda olmasa dahi bu ülkelerden birinde ikametgahı veya aktif ticari müessesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler bu ülkelerden herhangi birinde usulune uygun marka veya tasarım tescili başvurusu yaptıktan sonra başvuru tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde aynı marka veya tasarım için aynı sınıflarda Türkiye’de başvuru yapmak isterlerse rüçhan hakkına (öncelik) sahip olurlar. Bunun için başvurunun yapıldığı ilk ülkeden alınan rüçhan hakkı belgesinin ibraz edilmesi şarttır.

Marka tescili markayı sadece Türkiye sınırları içinde korur. Yurtdışında da markanın korunması için markanın ilgili ülkede tescil başvurusunun yapılması gerekmektedir. 

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

 

Tasarım tescili, kendinize ait tasarımı başka şahıs veya işletmelerin ürünlerinde kullanımını engellemek amacıyla devlet gözetiminde şahsınız veya işletmeniz adına kaydettirme işlemidir. 

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre sonunda yenileme yaptırılarak koruma süresi 5 yıl daha arttırılabilir. Süre arttırımı toplam 25 yıl kadar yaptırılabilir.  

Trendyolda açtığınız mağazanın adı marka tesciline girer. Tescil ettirdiğiniz ad ile sanal ortamda aynı ad ile aynı sektörde mağaza açılmasını engelleyebileceğiniz gibi gerçek hayatta da fiilen bir mağaza açılmasını engelleyebilirsiniz. Burada önemli olan markanızı tescil ettiğiniz sektörel sınıflardır.  Konuyla ilgili blogumuzdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

İşletmeler ve girişimciler her sektörde faaliyet göstermedikleri için markayı kendi sektörlerinde tescil edebilmeleri için yasal olarak 45 adet sektör belirlenmiştir. Bu sektörlere göre faaliyet alanı belirlenir ve marka o faaliyet alanında tescil edilir. Örnek olarak "Kırmızı" kelimesi makarna sınıfında tescil edildikten sonra bir başkası "Kırmızı" olarak sandalye sektöründe tescil ettirip sandalye markası olarak kullanabilir. Markasını hiç bir sektörde veya birbirine yakın sektörlerde kullanılmasını istemeyen kişiler marka tescilinde birden fazla sınıf tercih edebilir. 

Marka tescilini şirketler yaptırabileceği gibi şahıslar da yaptırabilir. Marka tescili için şirket sahibi olmaya gerek yoktur. 

Tescil edilmiş bir marka gayrimenkul gibi alınıp satılabilir, kiraya verilebilir. Şirket üzerine tescil edilmiş bir marka şirketten bağımsız olarak satılabilir, devredilebilir. Markanın hukuki konumu şirkete bağlı değildir. Aynı şekilde markayı kullanma hakkı kiraya da verilebilir. 

Marka tesciliniz var ise markanızı "marka tescilinin yapıldığı sektörde" sizden izinsiz kullanan kişiye noterden ihtarname çekebilirsiniz. Notere markanın size ait olduğuna dair ispat niteliği taşıyan Marka Tescil Belgesi ile gitmeniz yeterlidir. Markayı buna rağmen kullanmaya devam ederse hukuki yollara başvurabilirsiniz. 

Instagram sayfasında bir şeyler satıyorsanız bu sayfa adının tıpkı mağaza adı olarak marka tescilini yaptırabilirsiniz. Bir şeyler satmayan bir sayfa adı olsanız dahi marka tescilini yapıp o ad altında ürünler üretilmesini veya hizmet verilmesini engelleyebilirsiniz. 

Marka tescilini hem üreticiler, hem satıcılar, hem hizmet sektöründe olanlar yaptırabilir. Bunun için bir kısıtlama yoktur. Restauran sahibi restauran adını (Big Chef), şirket sahibi şirketinin adını (Koç Holding), ayakkabı üreticisi ürettiği ayakkabılar için oluşturduğu marka adını (Hotiç), otel sahibi otelin adını (Radisson Otel), pek çok marka ürünü bir araya getirerek perakende satış yapan bir eletronikçi mağazanın adını (Vatan Bilgisayar) marka tescili yaptırabilir.