Ana Sayfa

Hizmetlerimiz

Tasarım Tescili

Tasarım Tescili

Müşteriler aynı kalitede ve aynı faydayı sağlayacak ürünlerde tasarımı farklı olan ürünü satın almayı tercih edebilmektedirler. Tasarım bu açıdan rakiplerinizden bir adım öne çıkmanızı sağlar. Yasal olarak tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü olarak tanımlanır. 

Tasarımınız Locarno Anlaşmasında belirlenen sınıflara göre tasnif edildikten sonra tarafımızca tasarımınıza göre yazılmış tarifname ile başvurusu yapılır. Tasarımınız yenilik ve ayırt edici unsur içermesi açısından incelenir. Markanızın Resmi Tasarım Bülteninde yayıma çıkması, itiraz ve tescil süreçleri sizin adınıza takip edilir.

Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip ise korumadan yararlanabilir.

Bir tasarımın aynısı, tescilli tasarım için tescil ve rüçhan tarihinden önce, tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce dünyanın her hangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa tasarım yeni kabul edilir.

Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim, tescilli tasarım için tescil ve rüçhan tarihinden önce, tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulma tarihinden önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliği olduğu kabul edilir. (Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır)

Tescilli Tasarım: Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca tescil edilmiş tasarımdır.

Tescilsiz Tasarım: İlk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş tasarımdır

Kamuya sunma; sergileme, satış, kullanma, yayım, tanıtım gibi faaliyetleri kapsar. 

Sınai Mülkiyet Kanununa göre tasarım koruması 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıyor ise bu kanunla öngörülen korumaya zarar gelmez

Tasarım Koruması Yapılamayacak Durumlar

*Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar

*Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri

*Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikler.

*Paris sözleşmesi 2. Mükerrer 6 maddesinde sayılan işaretler (devlet amblemleri)

*Yukarıdaki madde dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren kültürel, dini, tarihsel değerler bakımından halka mal olmuş işaret, arma, nişanları içeren tasarımlar

Yayım Erteleme Talebi

Başvuru yapılırken başvuru sahibi, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden başlamak üzere 30 ay süreyle yayım erteleme talebinde bulunabilir. Yayım erteleme talebi bulunan başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir. Ancak, tasarımın görsel anlatımı ve başvuru dosyasına ilişkin bilgi ve belgeler üçüncü kişilerin incelemesine kapalı tutulur

Tasarımın Koruma Süresi ve Yenileme

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre 5’er yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıldır.