Ana Sayfa

Hizmetlerimiz

İhracatta Devlet Destekleri

İhracatta Devlet Destekleri

Sektörel Yurt İçi Fuar Katılımları Desteği

İlgili bakanlık tarafından destekleneceği belirlenen "sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara" katılım için organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamaları belirlenen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan  karşılanır. Destek kapsamında katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Yurt Dışı Fuar Katılımları Desteği

Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın arttırılması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılan ihracatçı birliklerine üye şirket ve Türkiyede yerleşik üreticilerin masrafları desteklenir. İlgili bakanlıkça destekleneceği belirlenen "yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara" katılanların stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir. Söz konusu desteğe esas tutar,  her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Yurt Dışı Birim Açma Desteği 

Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açtıkları birimlerine (mağaza, ofis, depo, showroom, reyon, arsa) ilişkin kira giderlerinin bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Marka Tescili ve Yurt Dışında Yapılan Tanıtım Faaliyetleri Desteği

Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında destek oranında desteklenir. 

Türkiye'de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında desteklenir.

Pazar Araştırması Faaliyetleri Desteği

Türk mallarının ve markalarının yurt dışında desteklenmesine yönelik desteklerden biri de pazar araştırması faaliyetleri kapsamında yapılan giderlerin karşılanmasıdır. Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazar araştırmasına gönderdikleri en fazla iki şirket çalışanın ulaşım ve konaklama giderleri %70 oranında karşılanır. İş seyahatı, fuar katılımları, konferans gibi seyahatlar bu destek kapsamında değerlendirilmez. 

Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Şirketler yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60 oranında desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı desteklenir.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Şirketlerin bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler % 60 oranında destekenir. Bu destek en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve en fazla 2 yıl için geçerli bir destektir. 

*Tasarım Şirketler ve Tasarım Ofislerine Özel Destekler